Skip to Content

GEGEVENSBESCHERMING

1. Algemeen

Henkel AG & Co. KGaA, hierna Henkel genoemd, respecteert de privacy van elke persoon die onze website bezoekt. Nu willen wij u graag informeren over het type data dat door Henkel wordt verzameld en hoe deze worden gebruikt. U komt ook te weten hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen.

Eventuele wijzigingen in deze Data Protection Statement zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Zo kunt u zich op elk moment informeren over welke data wij verzamelen en hoe wij deze data gebruiken. Deze Data Protection Statement is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op Henkel websites.

Deze Data Protection Statement is niet van toepassing op websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op Henkel websites.

2. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens

Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel AG & Co. KGaA

Adres van de verantwoordelijke entiteit: Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Duitsland

Henkel gebruikt persoonlijke gegevens in de eerste plaats om deze website ter beschikking te stellen aan de gebruikers. Verdere verwerking van de data vindt alleen plaats op basis van andere wettelijke verplichtingen of toestemmingen of als de betreffende gebruiker toestemming heeft gegeven aan Henkel. Henkel bewaart en verwerkt data specifiek voor de volgende doeleinden:

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde data. Dit omvat: het IP-adres of de apparaat-ID die is toegewezen aan het eindapparaat en die wij nodig hebben voor het verzenden van de gevraagde inhoud (bijv. met name inhoud, teksten, afbeeldingen en productinformatie, evenals databestanden die kunnen worden gedownload, etc.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het type eindapparaat, het gebruikte type browser en de datum en het tijdstip van gebruik.

Henkel bewaart deze informatie maximaal 7 dagen met het oog op het herkennen en vervolgen van misbruik. Henkel gebruikt deze informatie ook voor het verbeteren van de presentatie, functies en functionaliteiten van de dienst en voor algemene administratieve taken.

Daarnaast verwijdert of anonimiseert Henkel de data over gebruik, inclusief de IP adressen, zonder onnodige vertraging zodra deze niet langer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van de data is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend legitiem belang heeft bij het garanderen en verbeteren van de functionaliteit en het foutloos functioneren van de website en dat deze is afgestemd op de behoeften van de gebruikers.

3. Verdere verwerking van persoonlijke gegevens

a) Consumenten aanvraag tabel U heeft mogelijk uw contactgegevens verstrekt via ons contactformulier. Wij gebruiken uw gegevens voor de beantwoording van uw aanvraag.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de behandeling van uw verzoek.

Voor zover u geen toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn, bijv. in het kader van ons klantenbeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of zo lang als nodig is in het geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

b) Onderwijs login

Wij slaan de door u in het inloggedeelte verstrekte gegevens op en verwerken deze om de inlogfunctionaliteit uit te voeren.

4. Toestemming / Intrekking van toestemming

a) Consumer/ Customer Relationship Management/ Onlince Commuities

    U kunt toestemming hebben gegeven voor de verwerking door Henkel van

 • uw contactgegevens die u eventueel aan Henkel heeft verstrekt,
 • de inhoud en omstandigheden van uw elektronische communicatie met Henkel, zoals contactformulieren of e-mail,
 • uw gebruik van de websites van Henkel,
 • gegevens over uw deelname aan de online trainingen van Henkel
 • activiteiten op de sociale mediasites van Henkel (in blogs, Facebook Fanpages, enz.)
 • in het kader van het beheer van de klanten-/consumentenrelaties/online community van Henkel

voor de doeleinden van

 • reclame (per post, in browser, in app en zoals hieronder gespecificeerd indien u een aanvullende toestemming geeft)
 • het geven van technisch advies zoals het gebruik van producten of technologieën,
 • marktonderzoek, en
 • het aanbieden van online diensten zoals eLearning, webinars
 • communicatie in verband met evenementen
 • het uitvoeren van enquêtes

In de loop van deze analyse past Henkel een geautomatiseerde methodologie toe die leads helpt prioriteren voor verkoop. Contactpersonen worden gecategoriseerd op basis van hun online en offline activiteiten. Op basis van de categorie waarin ze zijn ingedeeld en de locatie waar ze zich bevinden, worden de contacten toegewezen aan verkoopmedewerkers en ontvangen ze verschillende informatie over onze producten en diensten, alsook reclamemateriaal:

U kunt toestemming hebben gegeven dat Henkel uw persoonlijke gegevens mag doorsturen naar de GFK voor het volgende doel:

 • het matchen en updaten van de contactadressen.

Wij bewaren de gegevens slechts zolang de toestemming geldig is of zolang als vereist is in geval van wettelijke bewaarplicht.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door op de desbetreffende hyperlink in de bevestigingsmail te klikken of door te klikken: De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door uw profielinstellingen te wijzigen. U kunt uw profielinstellingen bijvoorbeeld bereiken door te klikken op de hyperlink in de bevestigingse-mail of in een nieuwsbrief of door te klikken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

b) Reclame via elektronische post

U kunt er ook mee hebben ingestemd dat Henkel via elektronische post (e-mail, sms, mms, instant message) en/of telefoon contact met u opneemt over aanbiedingen, producten en diensten met betrekking tot producten uit het assortiment van Henkel's Adhesive Technologies.

Wij gebruiken uw gegevens zoals hierboven uiteengezet onder punt 4 van deze Data Protection Statement om u te voorzien van de respectievelijke reclamemaatregelen.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door uw profielinstellingen te wijzigen. U kunt uw profielinstellingen bijvoorbeeld bereiken door te klikken op de hyperlink in de bevestigingse-mail of in een nieuwsbrief of door te klikken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

5. Cookies, pixel, vingerafdrukken

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of vergelijkbare technologieën) zullen alleen worden toegepast op basis van uw voorafgaande toestemming. Meer informatie over de door onze website gebruikte cookies en hun doeleinden vindt u in ons Cookiebeleid. Daar vindt u ook informatie over hoe u uw toestemming voor de toekomst kunt intrekken.

Uw voorkeur wordt ingesteld voor het genoemde domein, per browser en computer. Als u onze website thuis en op het werk of met verschillende browsers bezoekt, moet u dus bij elk apparaat of elke browser de gegevensopslag weigeren.

6. Volgen van het web

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Hiervoor wordt een cookie op uw computer geïnstalleerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat Google het laatste octet van het IP-adres zal trunceren/anonimiseren voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. 

In opdracht van de websitebeheerder zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:

Naast het wijzigen van uw browserinstellingen kunt u het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google (cookies en IP-adres) voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Adobe Analytics

Mits u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland) ("Adobe"). Voor dit doel wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw IP-adres, bezochte websites en datum en tijd van het serververzoek met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren aan de websitebeheerder.

Adobe (als verantwoordelijke voor de verwerking) kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering en koppeling van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Adobe-account).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Adobe verwerkt op servers in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze gegevensoverdracht naar derde landen wordt een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd door standaardcontractbepalingen, Art. 46 GDPR, in afwachting van een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid (Art. 45 GDPR).

Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat het laatste octet (het laatste gedeelte) van het IP-adres onmiddellijk wordt verborgen wanneer het IP-adres door Adobe wordt verzameld. Deze anonimisering wordt uitgevoerd voordat het IP-adres wordt verwerkt. Alleen een geschatte locatie zal beschikbaar zijn ten behoeve van statistische analyse. Na de geo-lookup worden overal in Analytics de IP-adressen versluierd - vervangen door :: X.X.X.X.

Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van bovengenoemde data en de eerder beschreven verwerking door Adobe.

Meer informatie over privacy bij Adobe diensten vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder ""Cookies"" bij ""Cookie-instellingen"" uit te schakelen. Als u instemt met het gebruik van cookies in het algemeen, maar u zich echter niet prettig voelt bij het gebruik van Adobe Analytics-cookies, kunt u deze link volgen (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) en het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Adobe Analytics deactiveren.

7. Uw rechten als betrokkene / functionaris voor gegevensbescherming

U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht op toegang tot uw gegevens. Bovendien kunt u, op voorwaarde dat aan de respectieve vereisten is voldaan, de volgende rechten doen gelden:

 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissen
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijk bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (vanaf 25 mei 2018)

Recht op bezwaar

In het geval van verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een legitiem belang van Henkel, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Henkel zal deze verwerking stopzetten, tenzij Henkel gewichtige redenen kan aantonen voor de verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of zich hiertegen te verdedigen.

In deze gevallen, of indien u andere vragen of wensen heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, gelieve een e-mail of een brief te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer Frank Liebich, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Duitsland (e-mail: Datenschutz@henkel.com).

8. Gebruik van Social Media Plug-ins

Plug-ins ("plug-ins") van verschillende sociale medianetwerken zijn ingebed in onze webpagina's. De bijbehorende diensten worden geleverd door de respectievelijke bedrijven ("providers"). Deze aanbieders zijn:

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Voor een overzicht van de Facebook plug-ins en hun verschijningsvorm, ga naar: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ en YouTube worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, Verenigde Staten ("Google"). Voor een overzicht van de Google+ plug-ins en hun verschijningsvorm, ga naar: https://developers.google.com/+/web/; voor de YouTube plug-ins, ga naar: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Instagram wordt aangeboden door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten ("Instagram"). Voor een overzicht van de Instagram plug-ins en hun verschijningsvorm, ga naar: ongeldige link: https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-badges-for-webpage-embedding.

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze webpagina's bezoekt, worden deze plug-ins geïmplementeerd als "2-klik-knoppen". Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat u, wanneer u een pagina van onze website opent die dergelijke plug-ins bevat, niet automatisch wordt verbonden met de servers van de providers. Alleen als u de plug-ins activeert en daarmee toestemming geeft voor gegevensoverdracht, maakt de browser een directe verbinding met de servers van de aanbieders. De inhoud van de verschillende plug-ins wordt dan door de betreffende aanbieder rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en vervolgens op uw beeldscherm weergegeven.

De plug-in vertelt de provider welke pagina's van onze website u hebt opgeroepen. Als u tijdens het bekijken van onze website bent ingelogd op uw gebruikersaccount bij de betreffende aanbieder, kan deze uw interesse, d.w.z. de informatie die u oproept, vergelijken met uw gebruikersaccount. Wanneer u gebruik maakt van een van de plug-in functies (bijv. klikken op de "Like"-knop, een commentaar achterlaten), wordt ook deze informatie door de browser rechtstreeks aan de aanbieder doorgegeven om te worden bewaard.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door de aanbieders en over de rechten en mogelijkheden die u hebt om uw privacy in deze omstandigheden te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van de aanbieders:

Gegevensbescherming/privacybeleid uitgegeven door Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Gegevensbeschermingsbeleid/privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

Gegevensbescherming/privacybeleid Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/