Skip to Content

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING - SOCIALE MEDIA

1 Inleiding

Wij zijn blij met uw interesse in ons Social Media kanaal en ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Wij respecteren de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Daarom moeten wij ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) en de Duitse wet inzake telemedia (Telemediengesetz - TMG). Hieronder vindt u informatie over welke persoonlijke gegevens wij verzamelen bij het verlenen van deze dienst en hoe wij met deze gegevens omgaan.  

2 Verantwoordelijke partij / Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf ("wij", "ons" of "Henkel") is de verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking die nodig is om de service te verlenen en zoals beschreven in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Houd er rekening mee dat het gebruik van onze Social Media-aanwezigheid leidt tot verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens door de respectievelijke Social Media-aanbieder, niet noodzakelijk beperkt tot uw interactie met ons of onze Social Media-aanwezigheid. In zoverre (in het bijzonder met betrekking tot de technische mogelijkheid om onze Social Media-aanwezigheid te gebruiken) verwijzen wij naar de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectievelijke Social Media-aanbieder onder: 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en 
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 
Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 
Twitter: https://twitter.com/en/privacy 
vKontakte: https://vk.com/privacy 
Odnoklassniki: https://ok.ru/res/privacypolicy.html  

Indien onze aanwezigheid op sociale media gekoppeld is aan andere websites of online-inhoud, zijn de verklaringen inzake gegevensbescherming van deze diensten respectievelijk van toepassing. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer Frank Liebich, bij Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, of via Datenschutz[at]henkel.com. Daarnaast verwijdert of anonimiseert Henkel de gebruiksdata, inclusief de IP-adressen, zonder onnodige vertraging, zodra deze niet langer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden. De verwerking en het gebruik van de data is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze operaties rechtvaardigen op grond van het feit dat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de Social Media-aanwezigheid (Art. 6 para 1 b) GDPR);en/of (2) Henkel een doorslaggevend legitiem belang heeft om de functionaliteit en de foutloze werking van de Social Media-aanwezigheid te verzekeren en te verbeteren en dat deze is afgestemd op de behoeften van de gebruikers (Art. 6 para 1 f) GDPR). 

3 Algemene verwerking van gegevens   

3.1 Communicatie met ons / Community Management  

Wij ontvangen regelmatig Privéberichten met inhoud die zich rechtstreeks tot ons richt. Als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om een vraag te stellen over een product dat wij op onze Social Media-aanwezigheid per privébericht hebben gepresenteerd, gebruiken wij uw naam, eventueel uw gebruikersnaam en verdere door u verstrekte gegevens om uw vraag te beantwoorden. De verwerking is gebaseerd op wettelijke bepalingen, die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR) of vanwege ons gerechtvaardigd belang om u de gewenste informatie te verstrekken (Art. 6 para. 1 f) GDPR). Na het beantwoorden van uw vraag, verwijderen wij uw vraag en alle informatie binnen een jaar na het einde van het kalenderjaar waarin uw vraag werd beantwoord. Daarnaast worden commentaren en andere inhoud die worden gepubliceerd op de aanwezigheid van Henkel op sociale media en in andere openbare ruimten van het sociale-mediaplatform, en die zich rechtstreeks tot ons richten of op een andere manier met ons in verband staan (bv. door inhoud waarin een product van Henkel wordt genoemd), door ons verzameld om te kunnen reageren op de respectieve inhoud. Wij kunnen dienovereenkomstig reageren, afhankelijk van het soort content. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de auteur benaderen om te helpen bij het gebruik van onze producten of feedback en reviews in overweging nemen bij het verbeteren van onze producten. Wij maken ook rapporten aan over de prestaties van een bepaalde inhoud, met inbegrip van de vind-ik-leuks en de betrokkenheidacties daarbij, om te leren en ons public-relationswerk te verbeteren. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die ons toestaan om persoonsgegevens te verwerken omdat het een legitiem belang van ons is om adequaat te reageren op publieke communicatie die betrekking heeft op ons (Art. 6 para 1 f) GDPR). Inhoud die u op onze aanwezigheid op Social Media of in andere openbare ruimten van het Social Media-platform hebt geplaatst, kan door u worden verwijderd op dezelfde manier als al uw bijdragen op het platform. Wij behouden ons ook het recht voor om van tijd tot tijd oudere opmerkingen van onze aanwezigheid op sociale media te verwijderen. Als u op enig moment inhoud van onze aanwezigheid op sociale media wenst te verwijderen, stuur ons dan een e-mail naar het hierboven vermelde adres.  

3.2 Gemeenschap-Features 

U kunt kiezen uit verschillende functies die worden aangeboden op onze aanwezigheid op sociale media om te communiceren met andere gebruikers, zoals het plaatsen van een reactie, het achterlaten van een reactie, en het liken of delen van een post. Wij willen u erop wijzen dat dit onderdeel openbaar is en dat daarom alle informatie die u plaatst of voor registratie verstrekt, door anderen kan worden gezien. Wij kunnen niet controleren hoe andere gebruikers deze informatie verwerken. We kunnen met name niet voorkomen dat anderen u berichten sturen. Alle gegevens die u verstrekt voor de community-features verwerken wij om de juiste werking van deze features te garanderen. Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat u de community-features aan te bieden. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die ons toestaan persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van onze diensten of de uitvoering van een contract (bijv. Sec. 15 para. 1 TMG; Art. 6 para. 1 b) GDPR), of omdat het een gerechtvaardigd belang is, om het gebruik van onze functies zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken (Art. 6 para. 1 f) GDPR).   

3.3 Sectoriële observatie  

Wij observeren publicaties die verband houden met de bedrijfssectoren waarin wij actief zijn (namelijk Beauty Care, Adhesive Technologies en Laundry and Home Care). Om dit te doen, verzamelen we inhoud die is gepubliceerd in de openbare ruimten van het Social Media-platform en die verband houdt met deze bedrijfssectoren (bijv. inhoud waarin een cosmetisch product of wasmiddel wordt besproken of voor het voetlicht wordt gebracht). Inhoud die verband houdt met de bedrijfssectoren zal worden opgeslagen en beoordeeld om inzicht te krijgen in de publieke discussie met betrekking tot deze bedrijfssectoren. De verkregen inzichten zullen wij gebruiken om onze eigen publiekscommunicatie te verbeteren en in lijn te brengen met de publieke discussie. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die ons toestaan persoonsgegevens te verwerken omdat het een gerechtvaardigd belang van ons is om onze publieke communicatie te verbeteren door deze af te stemmen op de publieke discussie (Art. 6 para 1 f) GDPR). Inhoud met betrekking tot de genoemde bedrijfssectoren verzameld in de openbare ruimtes van het Social Media platform kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen. Als u op enig moment inhoud wilt verwijderen, stuur ons dan een e-mail naar het hierboven vermelde adres.    

3.4 Sweepstakes en andere wedstrijden  

Van tijd tot tijd bieden wij sweepstakes en andere wedstrijden aan via onze aanwezigheid op Social Media. Als u wilt deelnemen, vragen wij u om identificatie- en contactgegevens te verstrekken (bijv. naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, enz.; verdere informatie kan nodig zijn voor de wedstrijd, zoals het antwoord op een quiz, foto's of de uitslag van een online-spel). Wij gebruiken deze informatie om de loterij of prijsvraag naar behoren uit te voeren, en indien nodig, voor juridische verdediging of om misbruik op te sporen. Meer details vindt u in de deelnamevoorwaarden van elke loterij/prijsvraag. Als u ons bij deelname aan de sweepstakes/prijsvraag toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw gegevens voor de in de toestemmingsverklaring genoemde doeleinden. De verwerking van gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen, die ons toestaan persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is om de sweepstakes/wedstrijd naar behoren uit te voeren (bijv. Art. 6 para. 1 b) GDPR), omdat u ons uw toestemming hebt gegeven (Art. 6 para. 1 a) GDPR) of om te voldoen aan ons gerechtvaardigd belang om fraude te voorkomen of een doeltreffende juridische verdediging te waarborgen (Art. 6 para. 1 f) GDPR). De duur van de gegevensopslag zal worden opgenomen in de respectieve gegevensbeschermingsverklaring voor elke sweepstakes/competitie.   

3.5 Uitnodiging voor evenementen  

Van tijd tot tijd kondigen wij evenementen aan op onze aanwezigheid op Social Media, waarvoor mogelijk een registratie vereist is. Als u zich registreert voor een van onze evenementen, verwerken wij de persoonsgegevens die u bij de registratie hebt verstrekt, zoals uw naam, adres, contactgegevens en communicatie (telefoonnummer en e-mailadres), evenals verdere informatie die nodig is voor het evenement (bijv. voor het opstellen van de gastenlijst, accreditatie, toegangscontrole, zaalplanning en catering) en/of informatie die nodig is om u uw uitnodiging en informatie voor het specifieke evenement toe te sturen. Bovendien kunnen wij uw gegevens gebruiken om misbruik op te sporen en voor onze juridische verdediging. De verwerking van gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen, die ons toestaan persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de registratie en deelname aan een evenement (Art. 6 para. 1 b) GDPR) of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om fraude te voorkomen of om een doeltreffende juridische verdediging te waarborgen (Art. 6 para. 1 f) GDPR).  

3.6 Chatbot  

Wij kunnen een chatbot aanbieden op onze aanwezigheid op Social Media. Het is mogelijk om de chatbot te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te delen. Indien u tijdens het gebruik van de chatbot persoonlijke gegevens invult in het tekstvak, zullen wij uw gegevens alleen gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Indien wij uw vraag opslaan voor een intern review-proces zullen wij uw persoonsgegevens vooraf verwijderen. De verwerking van gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen, die de verwerking van persoonsgegevens rechtvaardigen die noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden (Art, 6 para. 1 b) GDPR) of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om fraude te voorkomen of een doeltreffende juridische verdediging te waarborgen (Art. 6 para. 1 f) GDPR). Als u niet hebt ingestemd met een langere bewaartermijn, bijvoorbeeld binnen ons klantenrelatiebeheer, bewaren wij uw gegevens net zo lang als nodig is om te voldoen aan de hierboven genoemde doeleinden of net zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren.   

3.7 Producttest  

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens en uw adres hebt verstrekt tijdens uw deelname aan producttests, die wij via onze aanwezigheid op Social Media hebben uitgevoerd. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de producttest. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij voor het doel van het uitvoeren van de producttest. De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de producttest waaraan u deelneemt (Art. 6 lid 1 b) GDPR). Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagperiode, bijvoorbeeld in het kader van ons klantenrelatiebeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan het bovengenoemde doel of zo lang als vereist is in het geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.   

3.8 Enquêtes  

Het is mogelijk dat u uw contactgegevens, bijv. uw e-mailadres, hebt verstrekt bij uw deelname aan een enquête. Wij zullen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de enquête. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij voor het uitvoeren van de enquête. De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat wij een hoger legitiem belang hebben bij het gebruik van uw antwoorden in de enquête waaraan u hebt deelgenomen (Art. 6 para 1 f) GDPR). Als u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagperiode, bijvoorbeeld in het kader van ons klantenrelatiebeheer, zullen wij de gegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan het bovengenoemde doel of zo lang als vereist is in het geval een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.